KINH NGHIỆM ĐƯA HỆ THỐNG PHẦN MỀM DU LỊCH ITOURSYS VÀO GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNHN

Nhằm giúp cho sinh viên dễ dàng tiếp cận được hệ thống làm việc thực sự khi ra ngoài làm việc thực tế.
Khoa Du Lịch trường ĐHCN sau nhiều năm tìm kiếm đã lựa chọn hệ thống phần mềm quản lý du lịch của PNGSOFT để làm công cụ giảng dạy thực tế cho toàn bộ sinh viên của trường.

1037 14/04/2016

KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG KIM LIÊN TRAVEL

Quy mô: 50 nhân viên.

Văn phòng: Hà nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cambodia.

Thị trường: Inbound, outbound, nội địa.

954 28/11/2015

KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG ERA TRAVEL KHI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ DU LỊCH ITOURSYS

Quy mô công ty: 3 nhân viên.

Văn phòng: Hà nội.

Thị trường: Inbound.

947 28/11/2015

KINH NHIỆM THÀNH CÔNG 365 TRAVEL

Quy mô công ty: 60 nhân viên.

Văn phòng: Hà nội, Đà nẵng, HCM.

Thị trường: Inbound.

2220 28/11/2015

KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG THREE LAND

Quy mô công ty: 40 nhân viên.

Văn phòng: Hà nội, HCM.

Thị trường: Inbound.

929 28/11/2015

KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG EASIA – TRAVEL

Quy mô công ty: 200 nhân viên (dự kiến trong tương lai sẽ là 500 nhân viên).

Các văn phòng, chi nhánh: Hà nội, Đà nẵng, HCM, Siemriep, Phnompenh, Vienchan, Bankok, Myanmar, Pháp, Mỹ.

Thị trường: Inbound.

2303 28/11/2015
;