TÍNH NĂNG BÁN TOUR QUA ĐẠI LÝ B2B

4944 29/04/2016

Thiết lập kênh bán hàng thông qua các đại lý du lịch. Tích hợp chặt trẽ với Itoursys để thông suốt quá trình bán hàng.

  Hệ thống B2B của itoursys mang đến một công cụ chuẩn mực giúp việc bán hàng của doanh nghiệp lữ hành thông qua các kênh đại lý được hiệu quả và nhanh nhất, các đại lý có đầy đủ các chương trình, các bảng giá tốt nhất cho chương trình mình quan tâm.

Các tính năng cơ bản của B2B Itoursys:

  • Giới thiệu chương trình, nội dung tóm tắt và đầy đủ.
  • Các điều khoản hủy/phạt 
  • Các loại chương trình mà hãng/đại lý quan tâm.
  • Các chính sách giá với từng hãng.
  • Hợp đồng khung với hãng.
  • Các tư liệu để khách tham khảo thêm.
  • Lệnh book đặt của hãng.
  • Request của hãng và đại lý.
  • Các phản hồi của hãng về dịch vụ và chương trình.