CHỨC NĂNG CHUNG B2B

1693 29/04/2016

Những chức năng chung cho các đại lý, giúp đại lý hiểu được các chính sách và các lợi ích của công ty.

 

Những chức năng cơ bản :

  • Giới thiệu lợi ích của đại lý công ty.
  • Giới thiệu điểm mạnh của công ty và các thị trường chủ yếu
  • Giới thiệu những chương trình cơ bản.
  • Giới thiệu sự kiện công ty gặp khách hàng.
  • Chức năng đăng ký đại lý.