CHỨC NĂNG GIỚI THIỆU TOUR

1602 18/11/2015

Chức năng giới thiệu tour là chức năng quan trọng trong trên nền tảng bán tour trực tuyến. Việc giới thiệu tour làm sao cho phù hợp với nhu cầu từng đối tượng khách, do vậy hệ thống giới thiệu tour trong phần mềm du lịch itoursys có nhiều tính năng nổi bật giúp các công ty du lịch lữ hành nhắm đến đúng đối tượng khách hàng của mình.

Để giảm thiểu thời gian thực hiện từ lúc xây dựng tour đến lúc ra chương trình và chuyển lên kênh bán hàng cho khách trực tiếp, phần mềm itoursys xây dựng một quy trình đồng bộ, vừa đảm bảo tính bảo mật hệ thống nội bộ, vừa đảm bảo tính kết nối mở rộng an toàn và xuyên suốt hệ thống. 
 
Hệ thống chương trình tour trên B2C của Itoursys gồm :
 • Hệ thống đưa chương trình lên website hoặc đưa chương trình xây dựng từ hệ thống itoursys lên thẳng website B2C.
 • Thiết lập cấu hình giá cho từng thời điểm.
 • Mỗi chương trình có hệ thống giới thiệu nội dung chương trình, nội dung tóm tắt, danh sách các điểm đến, các hình ảnh đại diện, lộ trình trên bản đồ, galary ảnh giới thiệu.
 • Các điều khoản bao gồm và không bao gồm trong chương trình.
 • Thiết lập website với nhiều ngôn ngữ và nhiều loại tiền tệ.
 • Thiết lập các chương trình nổi bật nhiều người quan tâm.
 • Tự động cấu hình chương trình mở/đóng nhận các yêu cầu của khác.
 • Khách hàng có thể gửi các chương trình customize dựa trên chương trình có sẵn.
 • Khách hàng quản lý đơn hàng, trạng thái book đặt dịch vụ của các đơn hàng trong rỏ hàng.
 • Đưa ra bình luận, nhận xét về chương trình để khách hàng khác tham khảo.
 • Đánh giá cho điểm từng chương trình.