QUẢN LÝ DANH MỤC HỆ THỐNG

1551 21/11/2015

Quản lý các danh mục dùng chung trong hệ thống.

 

Hệ thống cho phép quản lý nhiều thông tin danh mục trong hệ thống:

  • Danh mục tỉnh thành.
  • Danh mục xe.
  • Danh mục chặng xe.
  • Danh mục người môi giới.
  • Danh mục hệ thống marketing.
  • Danh mục hệ thống Sales
  • Danh mục Tài khoản ngân hàng.
  • Danh mục thông số hệ thống.
  • v,v,,