QUẢN LÝ DỊCH VỤ VÀ BẢNG GIÁ

1848 29/04/2016

Hệ thống quản lý toàn bộ giá đầu vào của công ty du lịch, với mọi loại hình nhà cung cấp và mô hình giá cho từng thị trường.

 

Phần mềm quản lý du lịch itoursys gồm có nhiều công cụ quản lý phức tạp được gói gọn trong các bước thao tác đơn giản, giúp các công ty lên giá thành thì trong 1 vài click chuột. Đây là yếu tố tiên quyết mà không phải phần mềm du lịch nào cũng có được.

Các chức năng cơ bản bao gồm:

 • Quản lý các nhóm dịch vụ và các nhóm đặc thù của dịch vụ
 • Quản lý các dịch vụ kết hợp (trong khách sạn có nhà hàng, Boat, train, transportation,v.v..)
 • Quản lý các liên hệ (contacts) của dịch vụ đó.
 • Quản lý giá mua của Package bên ngoài,
 • Quản lý giá theo mùa, theo từng loại hình dịch vụ.
 • Lọc giá theo nhiều tiêu chí.
 • Quản lý FOC, Minstay, FIT/GIT và giá multi-day.
 • Thêm các dịch vụ chưa phân loại được.
 • Chọn dịch vụ hiển thị cho Sales hay điều hành.
 • Chọn giá tính tự động hay theo lựa chọn của sales.
 • Chọn hệ thống dịch vụ cho thị trường Inbound, outbound, hay nội địa.
 • Chọn mức ưu tiên dịch vụ.
 • Cập nhật hợp đồng và các phụ lục hợp đồng với nhà cung cấp.
 • Cập nhật bảng giá cho từng thị trường Á, Âu, v.v..
 • v.v..

Các chức năng trong hệ thống quản lý giá của itoursys rất đa dạng và sát với nhu cầu quản lý của các công ty du lịch lữ hành. Phần mềm du lịch itoursys còn có nhiều tính năng mở rộng, lường hết các vấn đề mà doanh nghiệp du lịch cần quản lý mở rộng sau này, mà không cần phải nhờ đến kỹ thuật để chỉnh sửa.