QUẢN LÝ HỆ THỐNG

1548 21/11/2015

Quản lý các chức năng cơ bản của hệ thống.

Hệ thống quản lý công ty du lịch lữ hành itoursys gồm rất nhiều tính năng cho phép việc cấu hình hệ thống linh hoạt, thích hợp đa dạng với nhiều mô hình công ty du lịch hiện nay. Phần mềm quản lý du lịch cho phép các công ty đa quốc gia cùng cập nhật trên hệ thống mà vẫn đảm bảo dữ liệu mỗi quốc gia là độc lập. Rất nhiều khách hàng của itoursys mở rộng văn phòng, chi nhánh chỉ mất 2 ngày setup xong 1 văn phòng (thậm chí cả văn phòng nước ngoài). Chính vì vậy để chọn được phần mềm du lịch tối ưu, khách hàng hay tham khảo mô hình itoursys để thấy được sự vận hành thông minh mà không đơn vị nào có được.

QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG:

 • Tạo tài khoản.
 • Phân quyền.
 • Phân quyền quản lý theo hãng.
 • Phân quyền quản lý theo dịch vụ.
 • Phân cấp người dùng: người cấp trên sẽ nhìn thấy toàn bộ hoạt động của cấp dưới.
 • Cấu hình email.

QUẢN LÝ CẤU HÌNH CHUNG:

 • Tên đơn vị.
 • Giám đốc.
 • Cấu hình mail server.
 • Cấu hình backup tự động hệ thống.
 • Cấu hình lưu trữ dữ liệu.

Ngoài ra hệ thống có cấu hình tracking mọi hoạt động trong công ty, giúp doanh nghiệp đo lường được hoạt động của từng người làm việc trên hệ thống, hiệu quả mang lại cụ thể thế nào quý công ty liên hệ để được tư vấn cụ thể.

Email: pngsoftsales@gmail.com, Mobi: 0966856780