HỆ THỐNG QUẢN LÝ KẾ TOÁN

1517 21/11/2015

Chức năng quản lý các doanh thu, chi phí của từng đoàn. Quá trình thay đổi dịch vụ và các báo cáo quản trị doanh nghiệp, cũng như các báo cáo cho Sở Du Lịch địa phương.

Hệ thống kế toán của phần mềm quản lý du lịch itoursys thực sự nổi bật, giúp các doanh nghiệp kiểm soát chặt trẽ nguồn thu chi trong doanh nghiệp. Kế toán theo dõi toàn bộ quá trình giá dịch vụ, quá trình phát sinh, thay đổi. Giúp cho việc quản lý thanh toán, công nợ nhà cung cấp được kịp thời mà không phần mềm du lịch nào làm được.
Các số liệu được ghi nhận quá trình thay đổi, cũng như diễn biến từng dịch vụ nhỏ nhất trong hệ thống, Hệ thống kế toán của itoursys cũng cho một bước tranh toàn cảnh về từng tour, theo dõi việc thu tiền của khách để quyết định trả tiền cho chính xác.
KẾ TOÁN THU:
 • Quản lý các invoice của khách.
 • Quản lý các đợt thu tiền theo đoàn.
 • Quản lý các lần thanh toán đặt cọc của khách.
 • Quản lý các chi phí phát sinh.
 • Tổng hợp doanh thu theo tháng/quý năm

KẾ TOÁN CHI:

 • Quản lý các khoản chi của đoàn.
 • Quản lý các khoản chi theo nhà cung cấp.
 • Quản lý các khoản chi phí cho guide.
 • Quản lý các khoản chi phí phát sinh.
 • Quản lý các khoản cấn trừ.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP:

 • Bảng tổng hợp quyết toán đoàn.
 • Bảng báo cáo lãi lỗ có thuế và không thuế.
 • Báo cáo quản trị doanh nghiệp.
 • Báo cáo cho sở du lịch.
 • V,v,

Còn rất nhiều tính năng khác mà hệ thống đã tối ưu, giúp các công ty du lịch hoạt động chặt trẽ cũng như giảm bớt quá trình theo dõi hoạt động.