HỆ THỐNG QUẢN LÝ MARKETING

1607 29/04/2016

Chức năng này quản lý mọi thông tin liên quan đên khách hàng, các quá trình làm việc, trao đổi, lịch hẹn với khách hàng. Thiết lập các chiến dịch marketing quảng bá sản phẩm đến khách hàng.

 
QUẢN LÝ DANH SÁCH HÃNG:
  • Danh sách hãng, đại lý.
  • Thông tin contact của hãng,
  • Những trao đổi thông tin với hãng.
  • Những giao dịch đã và đang diễn ra với hãng.
  • Doanh số của hãng

QUẢN LÝ KHÁCH LẺ:

  • Thông tin khách lẻ.
  • Doanh số của từng khách lẻ

CHIẾN DỊCH MARKETING:

  • Quản lý các chiến dịch marketing.
  • Gửi mail/SMS.
  • Đánh giá hiệu quả marketing.